Stortåprotes

Vid  fall av stel stortå med uttalad ledförslitning som smärtar i varje steg och upphävd ledrörlighet är steloperation den vanligaste behandlingen. I fall där den drabbade inte kan fördra en steloperation kan en stortåprotes övervägas. Idag finns ingen etablerad och dokumenterad konstgjord stortåledsprotes, utan de leder man opererar in får anses vara en försöksverksamhet, en del av utvecklingen mot nya och bättre behandlingar. En ledprotes i stortån innebär att man fortsatt kommer att följas upp med regelbundna kontroller med röntgen och funktionsutvärdering.