Atros /ledsmärta i fotled eller subtalar leder

Fotledsartros är relativt vanligt förekommande. Det kan uppkomma efter skador som benbrott eller kraftiga vrickningar, men också som en följd av ostechondrit eller långvarig felställning i bakfoten. Vid reumatiska sjukdomar som angripit fotleden utvecklas ofta också en artros i slutskedet.

Artros- förslitning

Fotledsartros är relativt vanligt förekommande. Det kan uppkomma efter skador som benbrott eller kraftiga vrickningar, men också som en följd av ostechondrit eller långvarig felställning i bakfoten.

Vid reumatiska sjukdomar som angripit fotleden utvecklas ofta också en artros i sluskedet.Fotledsartros smärtar framförallt när man går och står på foten. Man upplever att fotleden svullnar och smärtar ibland vid varje steg och gångfunktionen påverkas kraftigt av detta.I tidiga fall kan man göra smärre kirurgiska ingrepp för att lindra smärtan , antingen med rensning av nybenbildningar, eller vinkelkorrigeringar (osteotomier) för att förskjuta belastningen och korrigera felställningar.

I senare fall är leden så skadad att man antingen får steloperera  den eller kan överväga en konstgjord fotled (jmf knäled och höftled). Vilket som passar bäst i det enskilda fallet bedöms individuellt.Förslitning i de subtalara lederna (nedre språngbenslederna) är också relativt vanligt. Dels ses det efter större benbrott och urledvridningar i t ex hälbenet, dels efter långvariga snedbelastningar och dels också efter reumatiska sjukdomar med ledengagemang i dessa leder.

I första hand kan man lindra besvär med avlastningar – fotbäddar och bekväma skor, där MBT skor också kan vara av värde. Om detta ej är tillräckligt för en förbättrad funktion är steloperationer den lösning som tillgrips. att steloperera de subtalara lederna ger visserligen en styvare fot, men om smärtfrihet erhålles upplevs det som att man blivit mycket rörligare. man kan operera en enstaka skadad led med Talonavikulär eller Subtalarledsartrodes, eller flera leder ex med trippelartrodes.