Hälsena

Hälsenesmärta – tendinos- Achillesinsertalgi / bursit

En smärta i hälsenan kan bero på en lokal skada (Tendinos) eller en mer generell störning ex på grund av smärtor i infästningen i hälbenet (Akillesinsertalgi) eller slemsäckssvullnad ( bursit). Problemet leder ofta till påverkan långt upp i hälsenan med svullnad och emellanåt förkalkningar i senan. Vid tendinos används ofta en icke operativ behandling med sjukgymnastik (Excentrisk träning) i första hand. En effektiv metod är träning med max belastning trots smärta. Den ger ofta effekt inom 6-8 veckors träning. Om man ej svarar på behandlingen kan kirurgi bli aktuellt. Vid smärtor och svullnad i senfästet kan kirurgisk dekompression av seninfästningen alternativt en vinkling av hälbenet (Keck and Kelly) komma i fråga, ensamt eller i kombination med varandra.

Hälsenebristning

Ruptur eller avsliten hälsena är vanligt i samband med olika fysiska aktiviteter, t ex badmintonspel eller löpning. Man kan i princip behandla antingen med operation där senändarna sys samman och man därefter gipsar eller avlastar i stödförband. som alternativ kan man avstå operationen om senändarna kan läggas samman genom att man vinklar foten i tåstående (spetsfot) under den första tiden. Vid bägge behandlingarna innebär det att man ej kan stödja på foten på ca 6 veckor innan rehabilitering kan påbörjas.

Sent upptäckt Hälsenebristning – Hälsenerekonstruktion

Ibland blir inte diagnosen att senan gått av ställd i tid . Man kan då göra en kirurgisk rekonstruktion med olika metoder. det är vanligt att man använder en förstärkning med senbladet (fascian) från vadmuskeln eller att man använder konstgjorda stödmaterial för att överbrygga de sammandragna senändarna. Detta är ett större ingrepp som också kräver lång avlastning, som den färska skadan.