Coalitio – sammanväxning av ben

Coalitio-sammanväxta ben

Dessa förekommer hos 2 % av alla individer och upptäcks ofta först i vuxen ålder.  De vanligaste sammanväxningarna sitter mellan hälben och båtben eller mellan hälben och språngben. Hos små barn märks de inte mycket, men under tillväxten förbenas de och sammanväxningen gör att foten ter sig stel och att plattfot av större grad kan utvecklas.  Oftast börjar man uppleva besvär med smärta när fötterna växer till i 10årsåldern.

I obehandlade fall uppkommer så småningom artros i lederna som ej kan röra sig eller har minskad rörlighet. Ibland uppkommer felställningar  vanligast plattfot. I tidiga fall kan man lösa sammanväxningen och delvis korrigera den platta stela foten. Röntgenundersökningarna kan vara förrädiskt normala, och Magnetkamera eller datortomografi  ger rätt diagnos.