Om röntgen

Röntgen i belastning är den standard-undersökning vi kräver att alla genomgått innan vi fattar beslut om operation eller behandling.

Röntgen av fot i belastning skall utföras med patienten stående på ett ben ( det undersökta) med rakt knä.

För fotröntgen tas tre bilder: