Fotkirurgen Per-Henrik Ågren

Per-Henrik Ågren drev mottagningen och verksamheten Stockholms Fotkirurg-och Handkirurgklinik på Sophiahemmet  som grundades  år 2000, fram till 2023.

Per-Henrik Ågren är Leg Läkare och specialist i Ortopedisk Kirurgi och har sedan mer än tjugofem år enbart arbetat med fötter och fotkirurgi. Han forskar och har disputerat (Medicine doktor/ Ph. D.) på en avhandling ”Aspects on Calcaneal Fractures” år 2014.

Per-Henrik Ågren har under många år varit aktiv undervisare/lärare både i Sverige (Svenska Fotkirurgsällskapet) och internationellt, framförallt via EFAS (Europeiska Fotkirurg föreningen) , AO (Arbetsgemeinschaft der Osteosynthesen), en internationell akademisk sammanslutning av ortopedkirurger med ett vittomspännande utvecklingsarbete av osteosyntes-teknik och utrustning, samt undervisning i indikation och behandling av olika tillstånd.