Bakfotssmärta

Bakfoten är fotens rot. Uppkommer fel eller felställningar här, påverkas hela fotens funktion. De största lederna är i bakfoten med fotled och subtalarlederna. Det är dessa som oftast drabbas av benbrott i foten. Förslitningstillstånd och kroniska senskador påverkar ofta bakfots funktionen.