Osteochondrit i fotled

Osteochondrit kallas det tillstånd som innebär att en liten del av ledytan skadats så att den är lös eller nästan lös- så att en skärva slagits loss eller lossnat.Detta kan uppkomma utan att någon skada förekommit , men det är vanligt att en eller flera vrickningar förevarit diagnosen.Vanligen sitter en osteochondrit på språngbenets övre del på medialsidan – insidan, detta är vanligare än på utsidan , lateralt.

Besvären består av ledsmärta från fotleden , ibland med upphakningar eller låsningar- speciellt om fragmentet är löst. Diagnosen ställs med röntgen, där vanlig undersökning oftast inte är tillräckligt. Detta är en av de gånger då Magnetkamera är överlägsen för att få korrekt diagnos och dessutom en viss prognos på skadan eftersom man kan se hur mycket svullnad som skadan ger upphov till.

Ett annat sätt att upptäcka en ostechondrit är om man ser den vid ett operativt öppet ingrepp,eller en arthroscopi. Behandlingen är i första hand att ta bort den lösa biten och att skrapa i den bädd som den legat i , samt även borra eller fördjupa skadan så att blödning uppkommer, så kallad mikro-frakturering. På det sättet hoppas man skapa en bra ärrläkning och tätning av hålet som uppkommit. Om det inte ger upphov till smärtlindring kan ytterligare behandling bli aktuell med transplantation av ben- brosk till skadan, eller med konstgjord ytersättning eller om besvären är uttalade: steloperation eller konstgjord fotled.