Peroneussenans skador

I de yttre fotledssenorna (Peroneus longus och brevis) uppkommer ibland efter genomgångna stukningar, eller vid snedställda kupfötter (Cavusfötter) bristningar och skador.

Peroneussentendinos och ruptur

I  de yttre fotledssenorna (Peroneus longus och brevis) uppkommer ibland efter genomgångna stukningar, eller vid snedställda kupfötter (Cavusfötter) bristningar och skador.
För den drabbade kan det vara frågan om en svaghet- obalansupplevelse av foten, kombinerat med en svullnad / ömhet nedanför den yttre fotledsknölen.

Diagnosen kan oftast misstänkas vid en undersökning , men en Magnetkameraundersökning är vid stor hjälp för att få korrekt diagnos.
Emellertid är det först vid ett kirurgiskt ingrepp som den exakta diagnosen kan ställas. Ibland är skadorna kombinerade med skadade ledband som då åtgärdas samtidigt.

Om ca 50% av senan är Ok kan man sy den. Om senan är mer söndertrasad måste man stabilisera med senförflyttning , vilket ibland kan vara ett omfattande ingrepp. Dessa tillstånd kräver ibland att man ändrar balansen i foten genom att vinkla t ex hälbenet utåt för att erhålla balans. Efteråt avlastar man helt i 6 veckor

Peroneussenluxation

Ett relativt lite ovanligare tillstånd är att de yttre senorna luxerar- glider över den yttre fotknölen. Detta märks för den drabbade genom ett knäpp och man kan ofta känna hur senan glider över kanten upp på utsidan av fotknölen. Detta smärtar och kan så småningom ge upphov till bristningar i senan. Behandlingen är kirurgisk där man återställer senans läge dels genom att fördjupa den fåra den ligger mot bakom yttre fotknölens baksida, dels genom att förstärka det ledband som håller senan kvar på sin plats.Efteråt avlastar man helt 6 veckor