Fotledsprotes

 
Fotledsprotes

Konstgjord fotled- fotledsprotes

Jag har sedan 1997 arbetat med fotledsproteser vid behandling av fotledsförslitning / artros efter skador, reumatiska tillstånd och primär förslitning. Jag har opererat ca 150 patienter med i huvudsak 2 olika protesmodeller och är ansluten till Det Nationella Fotledsprotesregistret för efteruppföljning. http://swedankle.se/index.php

Idag är fotledsprotes en etablerad behandling med resultat kan vara mycket bra. För allt fler patienter anser jag att protes kan vara ett bättre alternativ än steloperation som idag  är den vanligaste åtgärden. Konstgjord fotled eller fotledsprotes är en åtgärd som innebär ett stort ingrepp- som en konstgjord knäled. Glidytorna byts ut mot metall som är konstruerad så att den växer fast mot benet. Mellan metallytorna sätter man in en plastkomponent, menisk som möjliggör att man kan få en god om än ej normal rörelseförmåga i leden.

Eftersom en konstgjord led per definition inte är en naturlig del av kroppen kan olika problem med anledning av detta uppstå. Exempel på detta är obalans och därav uppkommen urledvridning, lossning, infektion eller skada / slitage på delar av den konstgjorda leden. Om problem av större grad uppkommer kan man tvingas till ytterligare kirurgi. Detta kan innebära att protesen kan bytas eller att man nödgas ta ut den och göra en steloperation.