Om kliniken

 
Om kliniken

_DSC0185-WEBRES-BW jpgliten

 

Stockholms Fotkirurgklinik startade år 2000 på Sophiahemmet. Vi tar emot alla slags fotproblem i alla åldrar.
Vi arbetar i Fritt Vårdval med Stockholms Läns Landsting från och med april 2014 samt privat efter tidsbokning med eller utan remiss per telefon, fax eller e-bokning.
Betalning för behandlingen sker i allmänhet via landstinget eller via en sjukvårdsförsäkring alternativt med egna medel .
På mottagningen gör vi undersökningar, konsultationer och bedömer samt rådgör om eventuell kirurgisk åtgärd.
Vi har en operationslokal där vi gör ingrepp framförallt i den främre delen av foten i lokalanestesi. Detta passar framförallt mindre ingrepp som enkel Hallux Valgus, Hammartå, Ganglion m.m. Man kan också sy färska hälsenebristningar i lokalbedövning och ta bort osteosyntesmaterial m.m.
Större kirurgiska ingrepp gör vi på Sophiahemmets centraloperationsavdelning och det är i anslutning till denna som vi har vårdplatser för eftervård.

Inför besöket – om röntgen
Inför besöket önskar vi en röntgen av fotskelettet under belastning. Detta gör att man ser hur skelettdelarna uppför sig vid stående med rakt knä och hur muskelspelet påverkar fotens struktur. I allmänhet beställes den undersökningen av inremitterande läkare och utförs med fördel i samband med besöket (strax före). Undersökningen skall omfatta den del av foten som är problemet det vill säga antingen belastad fotröntgen eller belastad fotledsröntgen eller ibland bägge två vid tveksamhet var problemet sitter. Ibland kan ytterligare röntgen behöva utföras vilket vi kan bedöma med ledning av en remiss. Om röntgen utförts tidigare är det lämpligt att länka bilderna till Aleris röntgen så att vi kan se bilderna.

Privat nybesök kostar 1400kr, återbesök 1200kr.
Operationspris erhålles som offert efter undersökningen.

Specialistvårdsremiss
Vi tar emot specialistvårdsremisser från andra landsting eller på medicinsk indikation från andra landsting. ( En specialistvårdsremiss utfärdas av chefsöverläkaren på en ortopedklinik, och medicinsk indikation är den ”nivå” på remissen som innebär att man söker hjälp för att man inte kan handlägga problemet själv av något skäl) Vi tar också emot remisser eller förfrågningar i enlighet med den nya patientlagen vilket innebär att alla som är mantalsskrivna i Sverige kan söka till oss på eget initiativ. Om det landsting man bor i normalt kräver remiss för specialistvård behövs i så fall en remiss från din läkare hit.

Vårdgaranti
Vi kan ta emot patienter från andra landsting för Vårdgarantiuppdrag (vanligen när väntetiden i det egna landstinget är mer än 90 dagar)
Inom fotkirurgin är avtalen i Sverige uppdelade i dagvårdskirurgiska avtal och avtal för inneliggande kirurgi.
Vi har rätt att ta emot dagvårdsfall via det fria vårdvalsavtalet med SLL och från och med 1 maj 2017 har vi möjlighet att via avtal med Region Syd (Skåne) ta emot vårdgaranti fall även inom slutenvården.


Per-Henrik Ågren