Fot- och handkirurg Om kliniken
Om kliniken Image

Stockholms fotkirurg och handkirurgklinik har funnits på Sophiahemmet sedan år 2000, där vi som underleverantör idag samarbetar med Huddinge Ortopedi som är huvudleverantör.

På mottagningen gör vi undersökningar, konsultationer och bedömer, samt rådgör om eventuell kirurgisk åtgärd.

Vi tar emot all slags fot- och handproblematik, vuxna och barn.

Vi tar emot patienter för second opinion.

Vi tar emot patienter med specialistvårdsremiss från andra regioner, eller på medicinsk indikation från andra regioner.

Vi tar emot patienter från andra regioner utifrån vårdgarantiuppdrag. Vi har möjlighet att ta emot dagvårdsfall via det fria vårdvalsavtalet med regionen och fr.o.m. 1 maj 2017 har vi möjlighet att via avtal med Region Syd (Skåne) ta emot vårdgarantifall även inom slutenvård.

Vi tar emot patienter som söker privat eller via de försäkringsbolag vi samarbetar med.

 

Med remiss;
*nybesök samt återbesök 250 kr, frikort/högkostnadsskydd gäller
Privat;
*nybesök 2.200 kr
*återbesök 1.600 kr
*patienten bekostar själv röntgen
*offert för eventuell operation erhålles efter undersökning
Försäkring;
*privat vårdförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag

 

Remisshantering för dig som patient;

Vi har remisskrav i Region Stockholm. Vi arbetar i Fritt Vårdval i Region Stockholm, vilket innebär att även du med remiss från andra delar av Sverige (se nedan) kan söka till oss.

Du som patient kan få hjälp med remiss via din husläkare alt. din legitimerade fysioterapeut.

 

Remisshantering för dig som remittent;

Du som remittent ställer remissen till huvudleverantören Huddinge ortopedi, med kommentaren att patienten önskar komma till Stockholms fotkirurg och handkirurgklinik, Sophiahemmet.

Remissen skickas;

*via journalsystemet Take Care till Huddinge ortopedi, alternativt

*per post till Huddinge ortopedi

Röntgenvägen 3A vån 11 

141 52 Huddinge

Röntgen

Inför besöket önskar vi att det finns en aktuell röntgen av fotskelettet under belastning, fot- och/eller fotled, utifrån patientens besvär.

 

Hjälpmedel

På vår mottagning hyr vi ut och säljer specifika fotavlastande gånghjälpmedel.

Vi har knäskoters ORTHOSCOOT NH1 (hyra), den tidigare trotjänaren Roll-A-Bout (hyra alt köp, i mån av tillgång). Vi säljer den mycket uppskattade handsfree-kryckan Iwalk3.0.

Båda dessa hjälpmedel fungerar likartat. Man stödjer på knät på de skadade sidans fot och således drar nytta av den övre delen av benet för kraft och balans för att åstadkomma en säker avlastning utan att belasta armar och axlar.

Se vidare www.rollnstroll.se

Fötter Image
Foot
Close