Fotkirurg Om kliniken
Om kliniken Image

Stockholms Fotkirurgklinik har funnits på Sophiahemmet sedan år 2000. Vi tar emot all slags fotproblematik, vuxna och barn. Vi arbetar i Fritt Vårdval med Stockholms Läns Landsting. Vi tar emot patienter med specialistvårdsremiss från andra landsting, eller på medicinsk indikation från andra landsting. Vi tar emot patienter från andra landsting utifrån vårdgarantiuppdrag.Vi tar emot patienter som söker privat eller via de försäkringsbolag vi samarbetar med.

Med remiss;
*nybesök 200 kr, frikort/högkostnadsskydd gäller
*återbesök 400 kr, frikort/högkostnadsskydd gäller

Utan remiss;
*nybesök 400 kr, frikort/högkostnadsskydd gäller
*återbesök 400 kr, frikort/högkostnadsskydd gäller

Privat;
*nybesök 1700 kr
*återbesök 1500 kr
*offert för operation erhålles efter undersökning

Försäkring;
*kontakta ditt försäkringsbolag


På mottagningen gör vi undersökningar, konsultationer och bedömer, samt rådgör om eventuell kirurgisk åtgärd.

Betalning för behandling sker i allmänhet via landsting, via en sjukvårdsförsäkring alternativt med egna medel. 

Vi tar även emot remisser eller förfrågningar i enlighet med den nya patientlagen, vilket innebär att samtliga som är mantalsskrivna i Sverige kan söka till oss på eget initiativ. Om det landsting du bor i kräver remiss för specialistvård, så behövs en remiss från din läkare om du söker till oss.

Specialistvårdsremiss;
En specialistvårdsremiss utfärdas av chefsöverläkaren på en ortopedklinik. Medicinsk indikation är den "nivå" på remissen som innebär att man söker hjälp för att man inte kan handlägga problemet själv av något skäl.

Vårdgarantiuppdrag; (vanligtvis då väntetiden i det egna landstinget är mer än 90 dagar). Inom fotkirurgi är avtalen i Sverige uppdelade i dagvårdskirurgiska avtal samt avtal för inneliggande kirurgi. Vi har möjlighet att ta emot dagvårdsfall via det fria vårdvalsavtalet med SLL och fr.o.m. 1 maj 2017 har vi möjlighet att via avtal med Region Syd (Skåne) ta emot vårdgarantifall även inom slutenvården.

Inför besöket Image

Privat nybesök kostar 1700kr, återbesök 1500kr.

Operationspris erhålles som offert efter undersökningen.

Inför besöket – om röntgen

Inför besöket önskar vi en röntgen av fotskelettet under belastning. Detta gör att man ser hur skelettdelarna uppför sig vid stående med rakt knä och hur muskelspelet påverkar fotens struktur. I allmänhet beställes den undersökningen av inremitterande läkare och utförs med fördel i samband med besöket (strax före). Undersökningen skall omfatta den del av foten som är problemet det vill säga antingen belastad fotröntgen eller belastad fotledsröntgen, ibland båda två vid tveksamhet om var problemet sitter. Ibland kan ytterligare röntgen behöva utföras vilket vi kan bedöma med ledning av en remiss. Om röntgen utförts tidigare är det lämpligt att länka bilderna till Unilabs röntgen så att vi kan se bilderna.

Fötter Image
Foot
Close