Fotkirurg Om foten Om röntgen

Om röntgen Icon Om röntgen

Röntgen i belastning är den standard-undersökning vi kräver att alla genomgått innan vi fattar beslut om operation eller behandling.

Röntgen av fot i belastning skall utföras med patienten stående på ett ben ( det undersökta) med rakt knä.

För fotröntgen tas tre bilder:

En lateral Image

En lateral ( sidobild med hela foten med på bilden)

En anteroposterior /AP Image

En anteroposterior /AP ( frontalbild med mesta möjliga fot med på bilden) Här är rtg-röret vinklat ca 20gr ut från underbenet

En oblique/snedbild Image

En oblique/snedbild ( vinklad  45 gr utifrån-in ) Här är rtg-röret också vinklat ca 20gr ut från underbenet

fotledsröntgen Image

För fotledsröntgen gäller att man önskar en bild från sidan ( lateralbild som ovan), samt en bild med fotleden framifrån , invriden för så kallad inblick ca 20 grader:

Add

Ytterligare projektioner förekommer men då i allmänhet efter att man träffats och vill belysa en speciell frågeställning.

Foot
Close