Hälsena

Hälsenesmärta – tendinos- Achillesinsertalgi / bursit

 En smärta i hälsenan kan bero på en lokal skada (Tendinos) eller en mer generell störning ex på grund av smärtor i infästningen i hälbenet (Akillesinsertalgi) eller slemsäckssvullnad ( bursit). Problemet leder ofta till påverkan långt upp i hälsenan med svullnad och emellanåt förkalkningar i senan. Vid tendinos används ofta en icke operativ behandling med sjukgymnastik (Excentrisk träning) i första hand. En effektiv metod är träning med max belastning trots smärta. Den ger ofta effekt inom 6-8 veckors träning. Om man ej svarar på behandlingen kan kirurgi bli aktuellt. Vid smärtor och svullnad i senfästet kan kirurgisk dekompression av seninfästningen alternativt en vinkling av hälbenet (Keck and Kelly) komma i fråga, ensamt eller i kombination med varandra.Hälsenebristning  Ruptur eller avsliten hälsena är vanligt i smband med olika fysiska aktiviteter, t ex badmintonspel eller löpning. Man kan i princip behandla antingen med operation där senändarna sys samman och man därefter gipsar eller avlastar i stödförband. som alternativ kan man avstå operationen om senändarna kan läggas samman genom att man vinklar foten i tåstående ( spetsfot) under den första tiden. Vid bägge behandlingarna innebär det att man ej kan stödja på foten på ca 6 veckor innan rehabilitering kan påbörjas.Sent upptäckt Hälsenebristning- HälsenerekonstruktionIbland blir inte diagnosen att senan gått av ställd i tid . Man kan då göra en kirurgisk rekonstruktion med olika metoder. det är vanligt att man använder en förstärkning med senbladet ( fascian ) från vadmuskeln eller att man använder konstgjorda stödmaterial för att överbrygga de sammandragna senändarna. detta är ett större ingrepp som också kräver lång avlastning, som den färska skadan.

Foot
Close