Fotkirurger på kliniken

 
Fotkirurger på kliniken

Huvudansvarig fotkirurg är Per-Henrik Ågren som är grundare av kliniken 2000,  och arbetar på kliniken vid Sophiahemmet heltid. Han är Leg Läkare och specialist i Ortopedisk Kirurgi och har sedan mer än 20 år enbart arbetat med fötter och fotkirurgi. Han forskar och har disputerat (Medicine doktor/ Ph. D.) på en avhandling ”Aspects on Calcaneal Fractures” 2014. Han har under många år varit aktiv undervisare/lärare både i Sverige ( Svenska Fotkirurgsällskapet) och internationellt framförallt via EFAS ( Europeiska Fotkirurg föreningen) , AO ( Arbetsgemeinschaft der Osteosynthesen), en internationell akademisk sammanslutning av ortopedkirurger med ett vittomspännande utvecklingsarbete av osteosyntes-teknik och utrustning, och undervisning i indikation och behandling av olika tillstånd.

Övriga fotkirurger:

Zbigniew Zuber är  Leg Läkare och specialist i Ortopedisk Kirurgi och är en erfaren fotkirurg som efter många år på St Görans sjukhus nu arbetar heltid på Sophiahemmet.

Roger Skönneberg är Leg Läkare och specialist i Ortopedisk Kirurgi och arbetar på deltid när han inte är på sin ordinarie arbetsplats, Östersunds sjukhus.