Coalitio – sammanväving av ben

 
Coalitio – sammanväving av ben
Coalitio-sammanväxta ben
Dessa förkommer hos 1 % av alla individer och upptäcks ofta först i vuxen ålder.  de vanligaste sammanväxningarna sitter mellan hälben och båtben eller mellan hälben och språngben. som barn märks de inte mycket, men under tillväxten förbenas de och sammanväxningen gör att foten ter sig stel och att plattfot av större grad kan utvecklas.  Oftast börjar man uppleva besvär när fötterna växer till i 10årsåldern.
I obehandlade fall uppkommer så småningom artros i lederna som ej kan röra sig. I tidiga fall kan man lösa sammanväxningen och delvis korrigera den platta stela foten. Röntgenundersökningarna kan vara förrädiskt normala, och Magnetkamera eller datortomografi  ger rätt diagnos.