Fotkirurg Om kliniken Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Vi är miljöcertifierade. Detta innebär att vi dokumenterat våra miljöpåverkande processer som transporter, inköp av material, handhavande av läkemedel m.m. och kontinuerligt strävar mot att minska vårt avtryck på miljön. Varje år fortsätter vi att utveckla och revidera vårt arbete i alla avseenden utifrån ett systematiskt dokumenterat system.

ISO-9001_2015-black-TM
Foot
Close