Fot- och handkirurg Om kliniken Kvalitetscertifiering

Kvalitetscertifiering

Vi är kvalitetscertifierade. Detta innebär att vi dokumenterat processer, rutiner och allt vi gör och varje år fortsätter att utveckla och revidera vårt arbete i alla avseenden utifrån ett systematiskt dokumenterat system.

ISO-9001_2015-black-TM
Foot
Close