Fot- och handkirurger på kliniken Image

Fot- och handkirurger på kliniken

Huvudansvarig fotkirurg och verksamhetsansvarig är Per-Henrik Ågren som grundade kliniken år 2000. Per-Henrik Ågren är Leg Läkare och specialist i Ortopedisk Kirurgi och har sedan mer än 20 år enbart arbetat med fötter och fotkirurgi. Han forskar och har disputerat (Medicine doktor/ Ph. D.) på en avhandling ”Aspects on Calcaneal Fractures” år 2014. Per-Henrik Ågren har under många år varit aktiv undervisare/lärare både i Sverige ( Svenska Fotkirurgsällskapet) och internationellt, framförallt via EFAS ( Europeiska Fotkirurg föreningen) , AO ( Arbetsgemeinschaft der Osteosynthesen), en internationell akademisk sammanslutning av ortopedkirurger med ett vittomspännande utvecklingsarbete av osteosyntes-teknik och utrustning, och undervisning i indikation och behandling av olika tillstånd.

Zbigniew Zuber är Leg Läkare och specialist i Ortopedisk Kirurgi och en mycket erfaren fotkirurg som efter många år på St Görans sjukhus nu arbetar på kliniken.

Anthippi Gkavardina är Leg Läkare och specialist i Ortopedisk kirurgi sedan år 2015, efter sin ST-utbildning på Karolinska sjukhuset. Anthippi Gkavardina har sedan dess riktat in sig på fot- och fotledskirurgi och arbetar sedan 2019 på kliniken. Kommunikation är hennes valspråk och Du som patient får ett informationsrikt bemötande på mottagning samt ett tryggt operationsförlopp.

Nils-Åke Nyström är Leg läkare och specialist i handkirurgi och perifer nervkirurgi. Nils-Åke Nyström är en mycket erfaren handkirurg som efter många år i USA samt Norge, nu arbetar på kliniken. 

Foot
Close